Home

Life Science Consulting

Believe in a better life

Ester Engle

Konsulent- og freelanceassistance

Sourcing og grafisk opdatering af pakkematerialer

Mit primære virke består i optimering af indkøbsprocesser og leverandøraftaler samt grafisk opdatering af pakkematerialer iht. design control ISO 13485 - primært udført hos kunden, enten som selvstændigt projektarbejde eller i et team. Jeg deltager i opgaver af både kortere og længere varighed og kan indgå i projektarbejde fra designfasen til lancering af det færdige produkt.

Packaging Artwork

  • Projektledelse/projektkoordinering ved grafisk opdatering og implementering af fortrykte pakkematerialer
  • Projektplanlægning og koordinering mellem interne og eksterne stakeholders
  • Dokumenthåndtering iht. ISO Standard 13485
  • Independent Observer ved Design Review 
  • Udformning af Standard Operation Procedures
  • Kortlægning og optimering af processer
  • Optimering af templates og materialespecifikationer
  • Godt kendskab til SAP og kvalitetssystemer

 

Sourcing/Procurement

  • Forhandling samt opdatering af leverandørkontrakter
  • Indhentning og evaluering af tilbud
  • Kontraktuel korrekturlæsning af leverandøraftaler
  • Change management ved udrulning/ implementering af nye kontrakter og procedurer
  • Konsolidering og optimering og af leverandøreraftaler og produkter
  • Gennemførsel af besparelsesprojekter
  • Gennemførsel af e-auktioner
  • Udformning af KPI'er og opfølgning på dem
  • Udarbejdelse af indkøbsanalyser
  • Generering/konsolidering af templates
  • Alignment af indkøbsprocesser

Life Science Consulting, Ellekilde 14, 2635 Ishøj, e-mail: ester.engle@lifescienceconsulting.dk, Telefon: +45 2979 5241, CVR: 35139370

Copyright © All Rights Reserved